om Hejca ab

Hejca handel & fordon grundandes 1996 av Henrik Karlström som arbetat med lastbilsbyggnationer sedan 1982 och har stor erfarenhet av alla slags påbyggnationer. Med tiden har verksamheten vuxit och efterfrågan ökat. Vilket medfört att verksamheten 2001 övergick i ett aktiebolag och har sedan dess varit Hejca AB.

Hejca har genom åren sysselsatt sig med byggnationer, reparationer, lastbilsuthyrning och en del försäljning.

2005 köptes mark och en ny fastighet börjades bygga, till årskiftet 2006 var fastigheten färdigställd och man kunde flytta in i den nybyggda verkstadslokalen på 1440kvm med tillhörande kontor.

Hejca har idag totalt 10 anställda.